ԱՇԽԱՏԱՆՔ

ՆՈՐ ԱՌԱՋԱՐԿ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Օհանյան» կրթահամալիրը Ռոբոտաշինության խմբակի աշխատանքներն արդյունավետորեն կազմակերպելու և զարգացնելու նկատառումներով ձեռք է բերել Vilros Ultimate Starter Kid Guide սարքավորումը, որը գործարկելու և նպատակային կերպով կրթական միջավայրում կիրառելու համար պահանջվում են արհեստավարժ մասնագետներ:

«Օհանյան» կրթահամալիրը հրավիրում է Ֆիզիկա և Ծրագրավորում առարկաների գերազանց մասնագետների՝ բարձր աշխատավարձով: Համապատասխան գիտելիքներ և կարողություններ ունեցող մասնագետները կարող են նաև կրթահամալիրի օժանդակությամբ կազմակերպել և վարել անհատական կամ խմբային պարապմունքներ:

ՕՀԱՆՅԱՆ կրթահամալիրին ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԵՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐ, որոնք դասավանդում են.

– հայոց լեզու և գրականություն,
– հանրահաշիվ, երկրաչափություն
– անգլերեն,
– ինֆորմատիկա,
– մայրենի, մաթեմատիկա (դասվար),
– քիմիա, կենսաբանություն, ֆիզիկա (այս առարկաների մասնագետները ՕՀԱՆՅԱՆ կրթահամալիրում կվերապատրաստվեն` 1-6-րդ դասարաններում Գիտություն առարկան դասավանդելու համար):

Մանկավարժները կընտրվեն մրցույթով, որը տեղի կունենա մի քանի փուլով. հաղթողների համար սահմանված է բարձր աշխատավարձ:

Մեզ կարող են դիմել այն մանկավարժները, ովքեր.
• ունեն բարձրագույն կրթություն,
• լիարժեք տիրապետում են իրենց մասնագիտությանը,
• կատարելագործում են իրենց մասնագիտական և մանկավարժական կարողությունները,
• տիրապետում են մանկավարժական նորագույն մեթոդներին,
• աշխատանքի ընթացքում ցուցաբերում են ստեղծագործական մոտեցում և վերլուծական մտածելակերպ,
• ունեն թիմում աշխատելու և ժամանակի կառավարման հմտություններ,
• տիրապետում են համակարգչային ծրագրերի, որոնք հնարավորություն են տալիս ավելի արդյունավետորեն կազմակերպելու դասապրոցեսը:

Բոլոր համապատասխան թեկնածուներին խնդրում ենք admin@ohanyan.eiu.am էլ. հասցեին ուղարկել.
1. ինքնակենսագրություն (CV),
2. նամակ-հիմնավորում. «Ինչու եմ ուզում աշխատել ՕՀԱՆՅԱՆ կրթահամալիրում»:

Հայտերն ընդունվում են մինչև 2017թ. օգոստոսի 25-ը ներառյալ: Նախնական ընտրություն անցած թեկնածուների հետ կհաստատվի կապ` մրցույթի հետագա փուլերը կազմակերպելու համար:

 

 

Facebook IconԿրթական հարթակ