ԱՇԽԱՏԱՆՔ

ՆՈՐ ԱՌԱՋԱՐԿ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Օհանյան» կրթահամալիրը Ռոբոտաշինության խմբակի աշխատանքներն արդյունավետորեն կազմակերպելու և զարգացնելու նկատառումներով ձեռք է բերել Vilros Ultimate Starter Kid Guide սարքավորումը, որը գործարկելու և նպատակային կերպով կրթական միջավայրում կիրառելու համար պահանջվում են արհեստավարժ մասնագետներ:

«Օհանյան» կրթահամալիրը հրավիրում է Ֆիզիկա և Ծրագրավորում առարկաների գերազանց մասնագետների՝ բարձր աշխատավարձով: Համապատասխան գիտելիքներ և կարողություններ ունեցող մասնագետները կարող են նաև կրթահամալիրի օժանդակությամբ կազմակերպել և վարել անհատական կամ խմբային պարապմունքներ:

«Օհանյան» կրթահամալիրի տարրական դպրոցում առկա է ԴԱՍՎԱՐԻ   թափուր երկարաժամկետ աշխատատեղ

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 • բարձրագույն կրթություն «Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթություն)» մասնագիացմամբ,
 • տարրական դպրոցում դասավանդելու առնվազն երեք տարվա փորձ,
 • աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրերի տիրապետում (օր.՝ Microsoft Office և այլն) և համացանցից վարժ օգտվելու կարողություն

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • թիմային մտածելակերպ, համագործակցված աշխատելու կարողություն,
 • ստեղծագործական և վերլուծական մտածողություն, ինքնակառավարման կարողություն,
 • աշխատանքի որակի համար առավելագույն պատասխանատվություն և հոգատար վերաբերմունք աշակերտների հանդեպ,
 • համապատասխան տարիքային խմբի երեխաների հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ համագործակցային հմտություններ,
 • մասնագիտական փորձառությունը շարունակաբար կատարելագործելու պատրաստակամություն,
 • անգլերենի և ռուսաց լեզվի իմացություն,
 • ժամանակի կառավարման հմտություններ

«Օհանյան» կրթահամալիրում առկա է ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ուսուցչի     թափուր  երկարաժամկետ աշխատատեղ

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 • բարձրագույն մասնագիտական կրթություն,
 • ուսումնական հաստատությունում դասավանդելու առնվազն հինգ տարվա փորձ,
 • աշխատանքի համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրերի տիրապետում (օր.՝ Microsoft Office և այլն) և համացանցից վարժ օգտվելու կարողություն

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • թիմային մտածելակերպ, համագործակցված աշխատելու կարողություն,
 • ստեղծագործական և վերլուծական մտածողություն, ինքնակառավարման կարողություն,
 • աշխատանքի որակի համար առավելագույն պատասխանատվություն և հոգատար վերաբերմունք աշակերտների հանդեպ,
 • համապատասխան տարիքային խմբի երեխաների հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ համագործակցային հմտություններ,
 • մասնագիտական փորձառությունը շարունակաբար կատարելագործելու պատրաստակամություն,
 • ռուսաց լեզվի իմացություն,
 • ժամանակի կառավարման հմտություններ

«Օհանյան» կրթահամալիրում առկա է ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  ուսուցչի թափուր  երկարաժամկետ աշխատատեղ

ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ  ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 • բարձրագույն համապատասխան մասնագիտական կրթություն,
 • դպրոցում դասավանդելու առնվազն հինգ տարվա փորձ,
 • աշխատանքի ընթացքում անհրաժեշտ համակարգչային ծրագրերի տիրապետում (օր.՝ Microsoft Office և այլն) և համացանցից վարժ օգտվելու կարողություն

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • թիմային մտածելակերպ, համագործակցված աշխատելու կարողություն,
 • ստեղծագործական և վերլուծական մտածողություն, ինքնակառավարման կարողություն,
 • աշխատանքի որակի համար առավելագույն պատասխանատվություն և հոգատար վերաբերմունք աշակերտների հանդեպ,
 • համապատասխան տարիքային խմբի երեխաների հետ աշխատելու համար անհրաժեշտ համագործակցային հմտություններ,
 • մասնագիտական փորձառությունը շարունակաբար կատարելագործելու պատրաստակամություն,
 • ժամանակի կառավարման հմտություններ,
 • անգլերենի և ռուսաց լեզվի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն

Դիմելու կարգը՝

Ցանկացողները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրությունները admin@ohanyan.eiu.am էլեկտրոնային հասցեին` նշելով, թե որ հաստիքի համար են դիմում:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ ս.թ  օգոստոսի 10

Աշխատանքի սկիզբ՝ 2016 թ. ,սեպտեմբեր

 

Facebook IconԿրթական հարթակ