ԴԱՍԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ. ՍԵՄԻՆԱՐ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ

Ինչպե՞ս պլանավորել դասը:

Ինչպիսի՞ մեթոդներ կիրառել դասի տարբեր փուլերում:

Ինչպե՞ս արդյունավետորեն համադրել նորագույն մեթոդները համակարգչային տարբեր ծրագրերի հետ:

Ինչպե՞ս իրատեսորեն սահմանել վերջնարդյունքը և քայլ առ քայլ հասնել նպատակին:

Ինչպե՞ս մոտիվացնել (շարժառիթավորել) աշակերտին` ուսումնառության գործընթացում մեծացնելով նրա և, հակառակը, փոքրացնելով ուսուցչի դերը:

Այս և նման հարցերի շուրջ «Օհանյան» կրթահամալիրում ամեն ուրբաթ` 14:30-ին կազմակերպվում են սեմինար-քննարկումներ, որին և հրավիրում ենք մասնակցելու բոլոր ցանկացողներին:

10.02.17-ԹԵՄԱՆ. ԽԻԿ համակարգի (խթանում, իմաստի ընկալում, կշռադատում) կիրառումը դասապրոցեսում

17.02.17- ԹԵՄԱՆ . Խթանման փուլ. օգտագործվող մեթոդներ և ծրագրաշարեր. խթանման փուլի արդյունավետ կառավարում

24.02.17- ԹԵՄԱՆ. Իմաստի ընկալման փուլ. օգտագործվող մեթոդներ և ծրագրաշարեր. իմաստի ընկալման փուլի արդյունավետ կառավարում

3.03.17- ԹԵՄԱՆ. Կշռադատման փուլ. օգտագործվող մեթոդներ և ծրագրաշարեր. կշռադատման փուլի արդյունավետ կառավարում

10.03.17- Ինչպես մոտիվացնել աշակերտին և ներգրավվել ողջ դասի ընթացքում:

Օնլայն նյութեր.
https://www.emaze.com/@AWLWLCIT/–

Facebook IconԿրթական հարթակ