ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կրթահամալիրը մատուցում է կրթական ծառայություններ՝ նպատակ ունենալով  սովորողին ոչ միայն պատրաստել հետագա` բուհական կրթության համար, այլ նաև կրթել այնպիսի անհատներ, որոնք, անկախ մասնագիտության ընտրությունից, կարողանան աշխատել ստեղծագործաբար, ունենան վերլուծելու հմտություններ և քննադատական մտածողություն,  լինեն նախաձեռնող և կողմնորոշվող ցանկացած իրադրության մեջ:

Facebook IconԿրթական հարթակ