ՄԵՆՔ

ՄԵՐ ՆՇԱՆԱԲԱՆԸ

ԿՐԹԵՆՔ Ե՛Վ ՄԻՏՔԸ, Ե՛Վ ՀՈԳԻՆ, Ե՛Վ ՄԱՐՄԻՆԸ

 ՄԵՐ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ

Նորարարություն, գիտելիք, անաչառություն և ջերմություն:

ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ
Եվրոպական կրթական տարածաշրջանի պահանջները բավարարող ծրագրերով և չափորոշիչներով շրջանավարտների պատրաստում:

ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
«Օհանյան» կրթահամալիրի առաքելությունն է կրթել և դաստիարակել բարոյական բարձր արժեքային համակարգով կերտված սոցիալապես պատասխանատու անհատների:

«Օհանյան» կրթահամալիրը հիմնադրվել է 1997 թ. աշխ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Սուրեն Օհանյանի կողմից հետևյալ ընդհանուր նպատակներով և ծրագրով.

• Ստեղծել տնտեսական նոր հարաբերություններին համահունչ կրթահամալիր` ժողովրդավարական ու աշակերտակենտրոն կառավարման մոդելով և կրթության կազմակերպման համալիր մոտեցումներով:

• Բացել առնվազն հիսուն աշխատատեղ:

• Մրցութային հիմունքներով ձևավորել մասնագիտական բարձր որակավորում ունեցող հիմնական մանկավարժական կազմ:

• Զգալիորեն բարձրացնել մանկավարժների կրթադաստիարակչական աշխատանքների արդյունավետությունը:

• Իրականացնել սովորողների համակարգված բարձրորակ ուսուցում:

• Ներդնել ուսուցման որակի կառավարման նոր համակարգ և բացառել կրթության բնագավառին անհարիր երևույթները:

• Յուրաքանչյուր առարկայի ուսուցումը համապատասխանեցնել կրթական շուկայի կողմից նոր սերնդին ներկայացվող մրցակցային պահանջներին:

Facebook IconԿրթական հարթակ